Alati

Operativni okvir Mehanizma

Sadržavaće detalje o ciljevima, zahtjevima i dodijeljenim resursima za procjenu poslovnih potreba u zelenom sektoru.

Available in: ENSQBSELITESCNR

Analiza zelenog sektora: Trendovi i promjenljive potrebe

Prikupiće i analizirati podatke o tehnološkom, finansijskom i regulatornom napretku zelenog sektora na Zapadnom Balkanu, fokusirajući se na to kako će predstojeće promjene uticati na tržište rada, stvoriti nove potrebe za vještinama i uticati na sadašnja zanimanja.

Available in: ENSQBSELITESCNR

Procjena poslovnih potreba u zelenom sektoru

Omogućiće ciljanu, pravovremenu i svobuhvatnu procjenu potreba zelenog sektora i zahtjeva u pogledu specijalizacija, vještina i znanja.

Priručnik o usklađivanju SOO i zelenog poslovnog sektora – Alati i metode za odgovor na poslovne potrebe zelenog sektora kroz nastavne planove i programe SOO

Uključiće sve neophodne alate i metode kako bi se olakšalo u uvrštavanje rezultata Mehanizma u nastavne planove i programe SOO, a takođe će dati uvid u druge dostupne veze između stručnog obrazovanja i obuke i tržišta rada.

Smjernice za razvoj akcionih planova za prilagođavanje nastavnih planova i programa u oblasti SOO potrebama zelenog sektora

Smjernice SOO organizacijama za prilagođavanje nastavnih planova i programa potrebama zelenog sektora, te uvrštavanje digitalnih resursa u nastavni proces.

Program obuke za razvoj digitalnih resursa za mikroučenje u skladu sa potrebama zelenog sektora

Upoznaće nastavno osoblje u SOO sa konceptom mikroučenja, nudeći priliku da potvrde svoja stečena znanja i vještine putem sertifikacije (ECVET bodovi).

Virtuelno okruženje za učenje (VLE) za SOO nastavno osoblje

Obuhvataće resurse Integrisanog okvira za izgradnju kapaciteta za SOO i resurse za mikroučenje koji odgovaraju potrebama zelenog sektora.

Individualni akcioni planovi za SOO: Smjernice za obogaćivanje nastavnih planova i programa SOO

Vodič za organizacije SOO sa Zapadnog Balkana za prelaz na ažurirane nastavne planove i programe, koji će biti stalno ažurirani na osnovu nalaza Mehanizma.

Digitalni resursi za mikroučenje koji odgovaraju potrebama zelenog sektora

Partneri sa Zapadnog Balkana će razviti skup digitalnih resursa za mikroučenje kako bi prilagodili svoje obrazovanje i obuke identifikovanim potrebama zelenog sektora.

ADDUPT Komplet alata za diseminaciju

Sastojaće se od alata za diseminaciju rezultata projekta: vizualni identitet, website, društvene mreže, e-newsletter, video, infografike i brošura.

Available in: ENSQBSELITESCNR